17 Eylül 2021 , Cuma
SESSİZLERİN SESİ, GERÇEĞİN GAZETESİ

BAŞKAN ve BÜROKRATLARI YARGILANACAK...

16 Haziran 2021Danıştay Birinci Daire Başkanlığı, Çaltılıdere’deki arazi satışı ile ilgili Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve 11 kişi ile ilgili İçişleri bakanlığının 3 temmuz 2020 tarih ve Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 2020/171 sayılı kararını bozdu.

Buna göre hakkında ön inceleme yapılan Serkan Acar ve diğer şahıslar ile ilgili yargılamanın önü açılmış oldu.

Dönemin CHP Aliağa yönetici ve meclis üyeleri tarafından yapılan itiraz üzerine; belediyenin en büyük hissedar olduğu Çaltılıdere mahallesi 461 parsel sayılı toplam 597.546 m2 yüzölçümlü 1/5000 ölçekli nazım imar planında rekreasyon ve rekreatif alan olarak belirlenen taşınmazda, küçük hisse sahibi bir hissedarın Murat Gülibrahimoğlu’na hissesini sattığından haberdar olunmasına, söz konusu taşınmazda belediyenin ön alım hakkını kullanması gerektiği yolunda İzmir büyükşehir belediye Meclisi ve Aliağa Belediye Meclisi kararları bulunmasına rağmen, Murat Gülibrahimoğlu’nun 25.07.2017 tarihinde taşınmazdaki belediye hissesini satın almak üzere yaptığı başvuru üzerine 27.07.2017 tarihli Encümen kararıyla belediye hissesinin adı geçene satışı için muhammen satış bedeli tespit işlemlerine başlanılmasına karar vermek ve adı geçenin başka bir hissedardan aldığı hisse için ön alım hakkını kullanmamak,

Sözkonusu taşınmazdaki belediye hissesi için çok düşük muhammen bedel belirlemek,

Belediye encümeninin 3.08.2017 tarihli kararıyla taşınmazdaki 583.682 m2 belediye hissesinin m2’si 25,47 TL üzerinden çok düşük bedelle ve ihalesiz olarak satışına karar vermek,

Belediye hissesini satın alan Murat Gülibrahimoğlu’na menfaat sağlamak amacıyla taşınmazın arkeolojik sit alanında kalan kısmını ayıracak şekilde düzenleme ve ifraz gerçekleştirerek 253.275,62 m2 yüzölçümlü 1030 parsel sayılı taşınmazı oluşturmak,

Belediye Encümeninin 4.01.2018 tarih ve 6 sayılı kararıyla, 461 parsel sayılı taşınmazın ifrazından sonra oluşturulan 1030 parsel sayılı taşınmazı esas alarak adı geçene yapılan hisse satışında dikkate alınan 25,47 TL/m2 bedelini 50,00 TL şeklinde güncelleyerek yeni oluşturulan parseldeki belediyenin 247.399,23 m2 hissesinin bu bedel üzerinden satışına karar almak suretiyle belediyeyi zarara uğratmak

İddialarından Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve diğer şahıslar yönünden yargılanma yolunu açan karar 6 Nisan 2021 tarihinde Danıştay birinci Dairesi üyelerince oy çokluğuyla imza altına alındı.

 

“YARGILANACAKSINIZ”

Danıştayın ilgili kararını “YARGILANACAKSINIZ” başlığı ile sosyal medya üzerinden duyuran CHP Aliağa Belediye Meclis Üyesi Hakan Turan, yayınladığı mesajda şunları söyledi:

“Aliağa halkının, Çaltılıdere köylüsünün malını ona buna 3 kuruşa peşkeş çekmenin bedelini yargı önünde ÖDEYECEKSİNİZ…

Piyasa rayiç bedelinin çok altında bedele taşınmaz sattığınız için YARGILANACAKSINIZ,

İzmir Büyükşehir Belediyesi ben bu araziyi kamu adına alır, kamu adına düzenlerim ve kamunun kullanımına sunarım demesine rağmen şufa (ön alım) hakkını kullanmadığınız için YARGILANACAKSINIZ,

Güzelim coğrafyayı kendi çıkarlarınız uğruna hiç ettiğiniz için YARGILANACAKSINIZ,

Tüyü bitmemiş yetimin hakkına göz diktiğiniz için YARGILANACAKSINIZ…

2017 yılından beri Cumhuriyet Halk Partili meslektaşım Sn. Av. Pelin Evranos ile birlikte yürüttüğümüz Çaltılıdere Mücadelesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Soruşturma İzni Vermemesi üzerine yaptığımız itiraz sonrası Danıştay tarafından tüm talep ve itirazlarımız haklı görülerek Akp-Mhp ittifakının belediye başkanı Serkan Acar ve bir kısım bürokratlar yönünden yargılama ve soruşturma yapılması yönünde karar verilmiştir.

Bu kararla birlikte Akp-Mhp ittifakının belediye başkanı Serkan Acar’ın yargılanmasının ve sonucunda yapılan usulsüzlükler sonrasında cezalandırılmasının önü açılmıştır.

Tüm kamuoyuna saygıyla bildiririm.”


WhatsApp
Telegram