27 Şubat 2021 , Cumartesi
SESSİZLERİN SESİ, GERÇEĞİN GAZETESİ

CHP ALİAĞA 'KIRSAL MAHALLE'LERE HAKLARINI ANLATTI

31 Ocak 2021CHP Aliağa İlçe Yönetimi, Kadın ve Gençlik Kolları ile birlikte Güzelhisar, Çıtak, Karakuzu, Karaköy ve Uzunhasanlar’ı ziyaret etti. Ziyarette mahalle statüsüne alınan köylerin yeni yasal düzenleme ile ‘kırsal mahalle’ kapsamında kazanacağı bazı haklar ve bu haklara nasıl sahip olunabileceği muhtarlara anlatıldı.

Muhtarların bulundukları mahallelerin seçilmiş önderleri olarak yurttaşlara ilk elden dokunduklarını ifade eden CHP Aliağa İlçe Başkanı Özlem Şan Oğuzhan, ülkemizde uygulanmayan tarım politikaları ile köylünün geçim sıkıntısının had safhaya ulaştığını belirterek “12 Kasım 2012 yılında Büyükşehir Yasası değiştirildiğinde tepkimizi ortaya koymuştuk. Köylünün milletin efendisi olduğunu köylünün tüm mallarını, meralarını, taşınmazlarını alarak belediyelere devretmenin tarımı bitireceğini her platformda dile getirdik. Maalesef 30 Mart 2014 seçimleri ile birlikte tüm tepkilerimize rağmen yasayı uygulamaya geçtiler ve o günden sonra ülke olarak günden güne kötü günler yaşamaya başladık. Devredilen mallar belediyelerin miras düşmüş uslanmaz çocukları gibi hemen satılmaya başlandı. Köylünün malı böylelikle ranta kurban edilmiş oldu. Bunun en yakın örneğini Çaltılıdere’de yaşıyoruz. Köyün sulak alanları alınarak yat tersanesi yapmak için birilerine peşkeş çekildi.” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin TBMM’de yaptığı konuşmada Büyükşehir yasası ile köylerin mahalleye dönüştürülmesinin tarıma verdiği zararı itiraf ettiğini söyleyen Oğuzhan “Nihayet tarımdaki yanlışları 8 sene sonra anladılar ve 16 Ekim 2020 yılında çıkarılan ‘ Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7254 Sayılı Kanun’ ile mahalleye dönüşen köy ve beldelerle ilgili önemli bir düzenleme yapıldı. Düzenleme ile köylerimiz eski mallarını, meralarını alamasa da birçok vergi ve ödeyeceği faturalardan indirim sağlayabilecek.” dedi.

YENİ DÜZENLEME NELER GETİRİYOR?

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı olarak yöneticileri ve Meclis Üyeleri olarak hem Aliağa hem de İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde yasa kapsamındaki köyler adına tüm işlemlerin sonuna kadar takipçisi olacaklarını da söyleyen CHP Aliağa İlçe Başkanı Özlem Şan Oğuzhan, muhtarlara yasal düzenlemeyle kazanılan hakları ve bu haklara nasıl sahip olunabileceğini de muhtarlarla paylaştı. Buna göre;

1- Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç 90 gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilir.

2- Bu belirlemenin mahalle düzeyinde yapılması esastır. Ancak; tamamı kırsal mahalle olarak tespit edilmeyen diğer mahallelerde de on bin metrekareden az olmamak kaydıyla kırsal yerleşik alan belirlenebilir. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan vasfı bu fıkrada belirtilen usulle kaldırılabilir.

3- Büyükşehir belediyesi, birinci fıkra uyarınca ilçe belediyesinden gelen teklifi aynen veya değiştirerek kabul edebilir ya da reddedebilir.

Kırsal mahallelere vergi ve harç indirimi

4- Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde; gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre alınması gereken emlak vergisinden muaftır.

5- Bu yerlerde, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi yüzde 50 indirimli uygulanır.

6- Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar alınmaz; anılan kanuna göre alınması gereken diğer vergi, harç ve harcamalara katılma payları yüzde 50 indirimli uygulanır.

Su faturasına yüzde 50 indirim

7- Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret en düşük tarifenin işyerleri için yüzde 50’sini, konutlar için yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için bu fıkrada belirtilen muafiyet ve indirimler uygulanmaz.

8- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 12’nci maddesinin yedinci fıkrası ile 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu’nun ek 17’nci maddesi hükümlerinden yararlanan yerler; kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenmesi halinde bu madde hükümlerine aykırı olmayan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan faydalanmaya devam ederler.

9- Bu madde uyarınca kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerler hakkında 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı 14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1’inci maddesinin 15 ve 29. fıkraları uygulanmaz.

 


WhatsApp
Telegram